„Byłem spragniony, a daliście Mi pić.” Mt 25,35

Foto