Kadra

Paweł Bukała

Dyrektor Ośrodka Nowy Początek dla osób bezdomnych i uzależnionych, misji Kościoła Bożego w Chrystusie oraz Pastor Kościoła Ulicznego.

Ukończył  filologię polską na Uniwersytecie Rzeszowskim, specjalność nauczycielską. W chwili obecnej kończy kurs Poradnictwa
i Opieki Nad Osobami Uzależnionymi „PTS” – akredytowany przez Uniwersytet Gloucestershire w Wielkiej Brytanii.

W wieku 22 lat doświadczył radykalnego nawrócenia – Jezus Chrystus w ponadnaturalny sposób uwolnił go od narkotyków, alkoholu
i papierosów. Od tamtego momentu Jego pasją jest docieranie z Ewangelią do każdego człowieka. Zaczynał ewangelizację uliczną
w rodzinnym mieście Rzeszowie regularnie docierając z Ewangelią do alternatywnej młodzieży. Po przeprowadzce do Warszawy,
w październiku 2009 roku, rozpoczął współpracę  z grupą chrześcijańskich streetworkerów wywodzących się z różnych denominacji, głosząc Ewangelię osobom bezdomnym w Centrum Warszawy.

Paweł jest mężem Marty, która aktywnie uczestniczy w działaniach i koordynuje prace Ośrodka Nowy Początek i Kościoła Ulicznego.


Joanna Mikuła

Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień.

Nowonarodzona chrześcijanka, nawrócona i ochrzczona 24 lata temu, członek  Zboru Zielonoświątkowego w Warszawie – Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelii.

Pracownik II Kliniki Psychiatrii WUM, kieruje Oddziałem Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Wykładowca akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadzi szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy domowej. Była członkiem kolegium redakcyjnego branżowego czasopisma Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. Autorka licznych artykułów z zakresu problematyki. Pracowała jako psycholog w Ośrodku dla Osób Uzależnionych Teen Challenge,
a także w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kierując Działem Lecznictwa Odwykowego i pełniąc funkcję dyrektora. Współzałożyciel, akredytowanej przez PARPA, szkoły dla terapeutów uzależnień pod egidą Błękitnego Krzyża w Polsce, protestanckiej organizacji zajmującej się pomocą osobom uzależnionym. Była dyrektorem Polsko-Niemieckiego Instytutu Terapii Uzależnień – organizatora ww. szkoły.


Marta Bukała

Koordynator działań Ośrodka Nowy Początek i Kościoła Ulicznego, zajmuje się sprawami administracyjnymi, prowadzi  także zajęcia
i warsztaty.

Z wykształcenia anglistka i pedagog. W chwili obecnej kończy kurs Poradnictwa i Opieki Nad Osobami Uzależnionymi „PTS” – akredytowany przez Uniwersytet Gloucestershire w Wielkiej Brytanii.

Służbę wśród osób bezdomnych rozpoczęła w 2009 roku wraz z grupą wolontariuszy odwiedzając okolice Dworca Centralnego
w Warszawie, aby udzielać podstawowej pomocy osobom bezdomnym i mówić o nadziei, która jest w Jezusie Chrystusie. Swoją pracę wśród osób bezdomnych traktuje jako powołanie.


Artur Bocheński

Wychowawca.

Powierzył swoje życie Jezusowi  odbywając wyrok w Zakładzie Karnym. Był dilerem narkotyków, złodziejem i  uzależnionym od  narkotyków chuliganem. W więzieniu, w ponadnaturalny sposób, został uwolniony przez Boga z uzależnień, odbył także gruntowną terapię opartą na Słowie Bożym.

Dla pacjentów Ośrodka jest zachętą i dowodem na to, że idąc za Jezusem można się zmienić i rozpocząć nowe życie. Jest szczęśliwym mężem i ojcem. Pracuje, kształci się i rozwija aby nadal móc być świadectwem Bożego działania.


Sławek Sadula

Wychowawca i kierownik Ośrodka Nowy Początek.

Ukończył Warszawskie Seminarium Teologiczne. Od 23 lat świadomie wierzący chrześcijanin, zafascynowany osobą Jezusa Chrystusa. Instruktor i lider pracujący z młodymi ludźmi w chrześcijańskiej organizacji skautowej Royal Rangers. Członek wspólnoty kościelnej na warszawskiej Pradze, ukierunkowanej na pomoc ludziom bezdomnym i uzależnionym. Motto jego działań to – „przede wszystkim zapobiegać ale również leczyć”.

Jest tatą trzech chłopców i mężem wspaniałej żony.