„Byłem chory, a odwiedziliście Mnie” Mt 25,36

Koszt pobytu

Koszt pobytu w Ośrodku (wyżywienie i zakwaterowanie) wynosi 600 zł miesięcznie. Odpłatność nie jest warunkiem przyjęcia. Staramy się pozyskiwać środki na pokrycie kosztów pobytu z otrzymywanych darowizn, a także ubiegamy się o wsparcie w Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Dodatkowe koszty, które ponosimy to:  utrzymanie pracowników i samochodu, remonty,  zakup opału i leków.

Ty również możesz wesprzeć jednego z naszych mieszkańców i pomóc mu zacząć życie od nowa dofinansowując w całości lub częściowo jego pobyt. Nawet najmniejsza, ale regularna kwota jest dla nas niezmiernie cenna.